Resmi Gazete 2 Eylül 2022 Cuma| Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor…

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 2 Eylül 2022 tarihli ve 31941 sayılı Resmi Gazete’nin detayları belirli oldu.

Peki 2 Eylül 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5993)

–– İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesinde Bulunan 1244, 1245, 1255, 1256, 1257, 1261, 1262, 1263, 1264, 2452, 2454 ve 2457 Numaralı Parsellerin, Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve Öbür Hizmet Üniteleri İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması Maksadıyla Ticaret Bakanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5994)

–– İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara Ait Yordam ve Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yordam ve Temeller (Karar Sayısı: 5995)

–– Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar Sayısı: 5996)

–– Ticaret Bakanlığı Gümrükler Koruma Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Adap ve Asıllar (Karar Sayısı: 5997)

YÖNETMELİKLER

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bulunan Türk Askeri Birliklerinin Yiyecek, Giyecek, Yakacak, Donatım, Tedavi Vesair Her Türlü Masraflarının Meblağı ile Satın Alma İşlerinin Hali ve Ödeme Biçimleri Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5998)

–– Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ödül Programı ve Aktiflik Takviyelerine Ait Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının 01/09/2022 Tarihli ve 10318 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin 01/09/2022 Tarihli ve 10319 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/41543 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/1665 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/40353 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2018/33605 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri.

Yorum yapın